O MNĚ

JMENUJI SE JARMILA SMOTLACHOVÁ.

JMENUJI SE JARMILA SMOTLACHOVÁ.

Život na venkově se všemi klady i zápory je mi velmi blízký. Mojí snahou je, aby se vesnice stala plnohodnotným bydlištěm pro své trvale žijící občany, vhodným místem pro rozvoj řemesel a soukromého podnikání, ale i příjemným a upraveným prostředím pro aktivní trávení volného času a rekreaci. Dále se stále zajímám o životní prostředí a úpravy v krajině v souvislosti se suchem a změnami klimatu, o produkci a recyklaci komunálního odpadu v obcích a využití odpadu v oběhovém hospodářství. Jsem vdaná a mám tři dospělé děti.

Narodila jsem se 21. července roku 1966 v Plzni do učitelské rodiny. Dětství jsem prožila v obci Dýšina, kde jsem také navštěvovala základní školu. Život na malé vesnici s lidovými tradicemi a bohatým společenským životem mě již jako dítě ovlivnil a formoval pro další práci v dospělosti. Po ukončení povinné školní docházky jsem nastoupila ke studiu na Gymnáziu Opavská v Plzni. V této době byla mým velkým koníčkem botanika, proto jsem se rozhodla k dalšímu studiu na Vysoké škole zemědělské v Praze – Suchdole. V roce 1989 jsem promovala na fakultě agronomické a v oboru fytotechnika získala titul inženýra.

V roce 1991 byl mému manželovi v rámci restitucí navrácen značně zdevastovaný rodinný statek v obci Hlavenec, který byl v roce 1952 zabrán zemědělským družstvem a celá jeho rodina byla nuceně z obce vystěhována. Společně jsme se rozhodli statek zrekonstruovat, vybudovat zde tradiční rodinnou zelinářskou farmu a hospodařit na zemědělské půdě. Tuto zemědělskou farmu úspěšně provozujeme a rozvíjíme do dnešní doby.

V roce 2002 jsem poprvé kandidovala do zastupitelstva obce Hlavenec, dvě volební období jsem zastávala funkci uvolněné místostarostky obce, další tři volební období jsem uvolněnou starostkou. Obec Hlavenec se pod naším vedením aktivně zapojila do celostátní soutěže Vesnice roku, v roce 2011 obec získala titul Vesnice Středočeského kraje, a zároveň jsme v rámci celé republiky získali 2. místo. Od roku 2012 se aktivně zapojuji do práce Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje, v němž v současné době vykonávám funkci předsedkyně. Dále jsem členkou výkonné rady Místní akční skupiny Vyhlídky, z.s. se sídlem v Mělníce.

Na podzim roku 2022 jsem byla zvolena senátorkou za Mělnicko a Prahu východ. V horní komoře jsem členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Podvýboru pro zemědělství a Stálé komise pro rozvoj venkova.